Bugün Hangi Etkinlikler Var?

Kulüp Adı Neva Kulübü
Kulüp sosyal Medya
Kulüp Danışmanı Dr.Öğr. Üyesi Ramazan GÜREL
ramazan.gurel  marmara.edu.tr
Kulüp Danışman Yardımcısı Öğr.Gör. Hidayet Ayan
ayanhidayet  hotmail.com
Kulüp Başkanı Ümmügülsüm Tosun - 5435294799
glsmtsn54  gmail.com
Kulüp Başkan Yardımcısı Kübra Oğuz - 5315608181
iman.cihat81  gmail.com
Kulüp Sekreteri İkbal Sena Salihoğlu - 5412032590
salihogluikbalsena  gmail.com

ETKİNLİK BİLGİSİ

Etkinlik Adı/Konusu Film Gösterimi Ve Tahlili
Ölü Ozanlar Derneği Filminin İzlenmesi Ve Tahlilinin Gerçekleştirilmesi
Etkinlik Yer(ler)i 1- 15.04.2019 (16:30-18:30) / Göztepe Yerleşkesi / Kütüphane Konferans Salonu
Etkinlik Afiş(ler)i