Kulüp Adı Neva Kulübü
Kulüp sosyal Medya
Kulüp Danışmanı Dr.Öğr. Üyesi Ramazan GÜREL
ramazan.gurel  marmara.edu.tr
Kulüp Danışman Yardımcısı Öğr.Gör. Hidayet AYAN
ayanhidayet  hotmail.com
Kulüp Başkanı ÜMMÜGÜLSÜM TOSUN - 5435294799
glsmtsn54  gmail.com
Kulüp Başkan Yardımcısı BEYZA NUR YILDIZ - 5424488687
bey_zom_  hotmail.com
Kulüp Sekreteri FEYZANUR YILDIZ - 5399823464
feyzanuryldz37  gmail.com
Etkinlik Adı/Konusu Film Gösterimi Ve Tahlili
Ölü Ozanlar Derneği Filminin İzlenmesi Ve Tahlilinin Gerçekleştirilmesi
Etkinlik Yer(ler)i 1- 15.04.2019 (16:30-18:30) / Göztepe Yerleşkesi / Kütüphane Konferans Salonu
Etkinlik Stantları Yok
Etkinlik Afiş(ler)i